Bình Thuận xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi

Bình Thuận tăng cường kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Báo Bình Thuận
Bình Thuận tăng cường kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Báo Bình Thuận
Bình Thuận tăng cường kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Báo Bình Thuận
Lên top