Bình Thuận khẩn trương dập dịch tại xã có nhiều ca nhiễm làm vựa thanh long

Xét nghiệm cho toàn bộ người dân xã Hàm Chính. Ảnh: Phạm Duy
Xét nghiệm cho toàn bộ người dân xã Hàm Chính. Ảnh: Phạm Duy
Xét nghiệm cho toàn bộ người dân xã Hàm Chính. Ảnh: Phạm Duy
Lên top