Bình Thuận: 93.600 liều vaccine được phân bổ về các địa phương

Lên top