Bình Dương: Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế

Bình Dương tăng cường phòng chống dịch khi địa bàn có 1 ca mắc COVID-19. Ảnh: Dương Bình
Bình Dương tăng cường phòng chống dịch khi địa bàn có 1 ca mắc COVID-19. Ảnh: Dương Bình
Bình Dương tăng cường phòng chống dịch khi địa bàn có 1 ca mắc COVID-19. Ảnh: Dương Bình
Lên top