Bình Dương: Doanh nghiệp kích hoạt lại các biện pháp phòng chống COVID-19

Công nhân vào công ty được đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân vào công ty được đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân vào công ty được đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang. Ảnh: Đình Trọng
Lên top