Bình Dương cách ly F0 tại nhà trọ có đảm bảo an toàn?

Không gian nhà trọ thường nhỏ hẹp và lại đông công nhân lao động. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Không gian nhà trọ thường nhỏ hẹp và lại đông công nhân lao động. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Không gian nhà trọ thường nhỏ hẹp và lại đông công nhân lao động. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Lên top