Bình Định lập thêm 1 khu cách ly để phòng chống COVID-19

Lên top