Bình Định lập "chốt chặn" giáp Gia Lai để phòng dịch COVID-19

Lên top