Biểu đồ ca F0 tại TP.HCM đang đi ngang, điều kiện nào để sớm được ổn định?

Số ca F0 tại TP.HCM đang có dấu hiệu chững lại. Ảnh: Sở Y tế
Số ca F0 tại TP.HCM đang có dấu hiệu chững lại. Ảnh: Sở Y tế
Số ca F0 tại TP.HCM đang có dấu hiệu chững lại. Ảnh: Sở Y tế
Lên top