Biến thể mới của SARS-CoV-2 từ Anh đã xuất hiện ở Việt Nam

Việt Nam đã phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2. Ảnh: BVCC
Việt Nam đã phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2. Ảnh: BVCC
Việt Nam đã phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2. Ảnh: BVCC
Lên top