Biến chủng SARS-CoV-2 ở Anh gây ra ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh

Đến nay, các nhà khoa học đã ghi nhận nhiều biến chủng SARS-CoV-2. Ảnh: Viện VSDTTW
Đến nay, các nhà khoa học đã ghi nhận nhiều biến chủng SARS-CoV-2. Ảnh: Viện VSDTTW
Đến nay, các nhà khoa học đã ghi nhận nhiều biến chủng SARS-CoV-2. Ảnh: Viện VSDTTW
Lên top