Biến chủng mới tăng khả năng lây nhiễm, gây áp lực việc chống dịch COVID-19

Về xét nghiệm, phương thức realtime RT-PCR SARS-CoV-2 hiện nay không bị ảnh hưởng nhiều trước sự xuất hiện các biến thể mới gần đây. Ảnh đồ hoạ: Nhật Huy.
Về xét nghiệm, phương thức realtime RT-PCR SARS-CoV-2 hiện nay không bị ảnh hưởng nhiều trước sự xuất hiện các biến thể mới gần đây. Ảnh đồ hoạ: Nhật Huy.
Về xét nghiệm, phương thức realtime RT-PCR SARS-CoV-2 hiện nay không bị ảnh hưởng nhiều trước sự xuất hiện các biến thể mới gần đây. Ảnh đồ hoạ: Nhật Huy.
Lên top