Bí thư Hà Nội: Nơi có dịch phải ra quân tổng lực để dập dịch nhanh nhất

Bí thư Hà Nội yêu cầu nơi có dịch phải ra quân tổng lực để dập dịch trong thời gian nhanh nhất.
Bí thư Hà Nội yêu cầu nơi có dịch phải ra quân tổng lực để dập dịch trong thời gian nhanh nhất.
Bí thư Hà Nội yêu cầu nơi có dịch phải ra quân tổng lực để dập dịch trong thời gian nhanh nhất.
Lên top