Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác chống dịch COVID-19 tại Nam Từ Liêm

Bí thư Thành uỷ Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Chung
Bí thư Thành uỷ Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Chung
Bí thư Thành uỷ Hà Nội kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Chung
Lên top