Bí thư Hà Nội: Không có chuyện phong tỏa thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phủ nhận tin thành phố bị phong tỏa.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phủ nhận tin thành phố bị phong tỏa.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phủ nhận tin thành phố bị phong tỏa.
Lên top