Bí thư Hà Nội: Bằng mọi giải pháp giảm số người ra đường

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu giảm số người ra đường.
Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu giảm số người ra đường.
Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu giảm số người ra đường.
Lên top