Bị phản ánh ban hành chậm trễ quy chuẩn sữa học đường: Bộ Y tế nói gì?

Bộ Y tế bị phản ánh chậm trễ trong việc ban hành quy chuẩn sữa học đường. Ảnh: Nguyễn Hà.
Bộ Y tế bị phản ánh chậm trễ trong việc ban hành quy chuẩn sữa học đường. Ảnh: Nguyễn Hà.
Bộ Y tế bị phản ánh chậm trễ trong việc ban hành quy chuẩn sữa học đường. Ảnh: Nguyễn Hà.
Lên top