BHYT chi trả nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, trong khi mức đóng chưa thay đổi

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giải trình một số vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế mà đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giải trình một số vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế mà đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giải trình một số vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế mà đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Quốc hội
Lên top