Bệnh viện Xanh Pôn cứu sống bệnh nhân đặc biệt

Hình ảnh một ca cấp cứu. Ảnh: BVCC
Hình ảnh một ca cấp cứu. Ảnh: BVCC
Hình ảnh một ca cấp cứu. Ảnh: BVCC
Lên top