Bệnh viện Việt Pháp lên tiếng vụ sản phụ tử vong: "Rất lấy làm tiếc"

Đại diện Bệnh viện Việt Pháp trả lời phóng viên. Ảnh: Thùy Linh
Đại diện Bệnh viện Việt Pháp trả lời phóng viên. Ảnh: Thùy Linh
Đại diện Bệnh viện Việt Pháp trả lời phóng viên. Ảnh: Thùy Linh
Lên top