Bệnh viện tự chủ: Không vì tự chủ mà tập trung vào vấn đề lợi nhuận

Chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện K. Ảnh: BVCC
Chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện K. Ảnh: BVCC
Chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện K. Ảnh: BVCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top