Bệnh viện Trung ương Huế thiếu máu phục vụ bệnh nhân vì dịch COVID-19

Dịch COVID-19 khiến nguồn máu dự trữ của Bệnh viện Trung ương Huế chỉ còn cơ số cấp cứu. Ảnh: BV.
Dịch COVID-19 khiến nguồn máu dự trữ của Bệnh viện Trung ương Huế chỉ còn cơ số cấp cứu. Ảnh: BV.
Dịch COVID-19 khiến nguồn máu dự trữ của Bệnh viện Trung ương Huế chỉ còn cơ số cấp cứu. Ảnh: BV.
Lên top