Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật, can thiệp tim mạch hơn 6.000 ca/năm

Mỗi năm, BV TƯ Huế thực hiện phẫu thuật, can thiệp tim mạch cho hơn 6.000 trường hợp. Ảnh: PĐ.
Mỗi năm, BV TƯ Huế thực hiện phẫu thuật, can thiệp tim mạch cho hơn 6.000 trường hợp. Ảnh: PĐ.
Mỗi năm, BV TƯ Huế thực hiện phẫu thuật, can thiệp tim mạch cho hơn 6.000 trường hợp. Ảnh: PĐ.
Lên top