Bệnh viện tỉnh phẫu thuật nội soi ung thư gan thành công

Bác sĩ Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị phẫu thuật nội soi điều trị ung thư gan. Ảnh: BS.
Bác sĩ Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị phẫu thuật nội soi điều trị ung thư gan. Ảnh: BS.
Bác sĩ Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị phẫu thuật nội soi điều trị ung thư gan. Ảnh: BS.
Lên top