Bệnh viện Quảng Trị được Hội Đột quỵ Thế giới trao giải thưởng Bạch kim

Y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị can thiệp cứu bệnh nhân. Ảnh: TH.
Y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị can thiệp cứu bệnh nhân. Ảnh: TH.
Y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị can thiệp cứu bệnh nhân. Ảnh: TH.
Lên top