Bệnh viện Quân y 175 tăng cường nhân lực hỗ trợ trạm y tế lưu động ở TPHCM

Bệnh viện Quân y 175 tăng cường nhân lực hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19. Ảnh: BVCC.
Bệnh viện Quân y 175 tăng cường nhân lực hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19. Ảnh: BVCC.
Bệnh viện Quân y 175 tăng cường nhân lực hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19. Ảnh: BVCC.
Lên top