Bệnh viện Quân Y 105 tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân, cách ly toàn bệnh viện

Khu vực cách ly vì có bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Khu vực cách ly vì có bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Khu vực cách ly vì có bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Lên top