Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng nhập 400 liều thuốc gây tê tuỷ sống của Pháp

Đà Nẵng ra khuyến cáo ngưng sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống do Ba Lan sản xuất do nghi tai biến sản khoa
Đà Nẵng ra khuyến cáo ngưng sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống do Ba Lan sản xuất do nghi tai biến sản khoa
Đà Nẵng ra khuyến cáo ngưng sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống do Ba Lan sản xuất do nghi tai biến sản khoa
Lên top