Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cơ sở 2 chính thức hoạt động ngày 15.6

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cơ sở 2 chính thức hoạt động ngày 15.6. Ảnh: BV
Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cơ sở 2 chính thức hoạt động ngày 15.6. Ảnh: BV
Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cơ sở 2 chính thức hoạt động ngày 15.6. Ảnh: BV
Lên top