Bệnh viện ở TPHCM không được từ chối tiếp nhận người bệnh

Điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: BV Chợ Rẫy.
Điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: BV Chợ Rẫy.
Điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: BV Chợ Rẫy.
Lên top