Bệnh viện ở Quảng Trị mổ nội soi ung thư bàng quang cho kết quả mỹ mãn

Phẫu thuật nội soi ung thư bàng quang và tạo hình quai ruột làm thành một bàng quang mới ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Phẫu thuật nội soi ung thư bàng quang và tạo hình quai ruột làm thành một bàng quang mới ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Phẫu thuật nội soi ung thư bàng quang và tạo hình quai ruột làm thành một bàng quang mới ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top