Bệnh viện Nhi đồng 2 lý giải việc mua máy CT 32 với giá gần 13 tỉ đồng

Bệnh viện Nhi đồng 2 mua máy CT - Scanner 32 với giá gần 13 tỉ đồng. Ảnh: Huân Cao
Bệnh viện Nhi đồng 2 mua máy CT - Scanner 32 với giá gần 13 tỉ đồng. Ảnh: Huân Cao
Bệnh viện Nhi đồng 2 mua máy CT - Scanner 32 với giá gần 13 tỉ đồng. Ảnh: Huân Cao
Lên top