Bệnh viện lớn nhất tỉnh chưa vào trận đã đóng cửa, lấy chỗ nào chữa bệnh?

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: BYT cung cấp
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: BYT cung cấp
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: BYT cung cấp
Lên top