Bệnh viện không để người nghi nhiễm COVID tự ý di chuyển

Cán bộ y tế được bảo hộ khi tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Cán bộ y tế được bảo hộ khi tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Cán bộ y tế được bảo hộ khi tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top