Bệnh viện K xét nghiệm COVID-19 toàn bộ hơn 4.000 người bệnh

Khử khuẩn Bệnh viện K trong ngày 7.5. Ảnhh: BVCC
Khử khuẩn Bệnh viện K trong ngày 7.5. Ảnhh: BVCC
Khử khuẩn Bệnh viện K trong ngày 7.5. Ảnhh: BVCC
Lên top