Bệnh viện K cách ly toàn bệnh viện, tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân

Bệnh viện K tạm thời dừng tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Hương Giang
Bệnh viện K tạm thời dừng tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Hương Giang
Bệnh viện K tạm thời dừng tiếp nhận bệnh nhân. Ảnh: Hương Giang
Lên top