Bệnh viện K cơ sở Tân Triều kết thúc cách ly y tế

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều kết thúc cách ly y tế. Ảnh: Trần Hà
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều kết thúc cách ly y tế. Ảnh: Trần Hà
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều kết thúc cách ly y tế. Ảnh: Trần Hà
Lên top