Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô: 2 ca nghi mắc COVID-19, không khai báo y tế

Bệnh viện Hữu nghị phong tỏa khoa Cấp cứu để chống COVID-19. Ảnh: Hương Giang
Bệnh viện Hữu nghị phong tỏa khoa Cấp cứu để chống COVID-19. Ảnh: Hương Giang
Bệnh viện Hữu nghị phong tỏa khoa Cấp cứu để chống COVID-19. Ảnh: Hương Giang
Lên top