Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở thành Trung tâm đào tạo tiêu chuẩn toàn cầu

Một ê-kíp ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC
Một ê-kíp ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC
Một ê-kíp ghép tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC
Lên top