Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng dừng đón bệnh nhân

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng dừng đón bệnh nhân vì phát hiện ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng dừng đón bệnh nhân vì phát hiện ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng dừng đón bệnh nhân vì phát hiện ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Lên top