Bệnh viện đầu tiên tại Bạc Liêu thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Giới thiệu mạng lưới dùng Thẻ khám bệnh thanh toán viện phí không dùng tiền mặt (ảnh Nhật Hồ)
Giới thiệu mạng lưới dùng Thẻ khám bệnh thanh toán viện phí không dùng tiền mặt (ảnh Nhật Hồ)
Giới thiệu mạng lưới dùng Thẻ khám bệnh thanh toán viện phí không dùng tiền mặt (ảnh Nhật Hồ)
Lên top