Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tạm ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Cơ sở 1). Ảnh: Anh Tú.
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Cơ sở 1). Ảnh: Anh Tú.
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Cơ sở 1). Ảnh: Anh Tú.
Lên top