Bệnh viện Đà Nẵng thiếu nguồn máu cấp cứu sau cách ly xã hội do COVID-19

Bệnh viện Đà Nẵng thiếu nguồn máu cấp cứu sau dịch COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Bệnh viện Đà Nẵng thiếu nguồn máu cấp cứu sau dịch COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Bệnh viện Đà Nẵng thiếu nguồn máu cấp cứu sau dịch COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top