Bệnh viện Đà Nẵng có 3 ngày thiết lập quy trình khám chữa bệnh sau cách ly

Bệnh viện Đà Nẵng có 3 ngày thiết lập quy trình khám chữa bệnh sau cách ly. Ảnh: Thuỳ Trang
Bệnh viện Đà Nẵng có 3 ngày thiết lập quy trình khám chữa bệnh sau cách ly. Ảnh: Thuỳ Trang
Bệnh viện Đà Nẵng có 3 ngày thiết lập quy trình khám chữa bệnh sau cách ly. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top