Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân

Thông báo của Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (Quận 1, TPHCM) tạm thời ngưng nhận bệnh từ ngày 21.6. Ảnh: Việt Hoàng
Thông báo của Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (Quận 1, TPHCM) tạm thời ngưng nhận bệnh từ ngày 21.6. Ảnh: Việt Hoàng
Thông báo của Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (Quận 1, TPHCM) tạm thời ngưng nhận bệnh từ ngày 21.6. Ảnh: Việt Hoàng
Lên top