Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đỡ đẻ thành công sản phụ mắc COVID-19

Mẹ con sản phụ D. đang được chăm sóc hậu sản tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Ảnh: Bênh viện cung cấp.
Mẹ con sản phụ D. đang được chăm sóc hậu sản tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Ảnh: Bênh viện cung cấp.
Mẹ con sản phụ D. đang được chăm sóc hậu sản tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Ảnh: Bênh viện cung cấp.
Lên top