Bệnh viện dã chiến lớn nhất Đà Nẵng dừng hoạt động

Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng dừng hoạt động từ ngày 11.10. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng dừng hoạt động từ ngày 11.10. Ảnh: Thanh Chung
Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng dừng hoạt động từ ngày 11.10. Ảnh: Thanh Chung
Lên top