Bệnh viện dã chiến hoạt động hết công suất: "Có khó khăn nhưng không lớn"

Lên top