Bệnh viện dã chiến 2.2: Khi bác sĩ vừa làm đầu bếp, vừa làm thợ mộc

Các bác sĩ bệnh viện dã chiến 2.2 tận dụng gỗ đựng hàng đóng thành vật dụng.Ảnh: Bệnh viện dã chiến 2.2
Các bác sĩ bệnh viện dã chiến 2.2 tận dụng gỗ đựng hàng đóng thành vật dụng.Ảnh: Bệnh viện dã chiến 2.2
Các bác sĩ bệnh viện dã chiến 2.2 tận dụng gỗ đựng hàng đóng thành vật dụng.Ảnh: Bệnh viện dã chiến 2.2
Lên top