Bệnh viện Dã chiến 1.700 giường Đà Nẵng đón gần 100 bệnh nhân COVID-19

Bệnh viện Dã chiến 1.700 giường Đà Nẵng đón gần 100 bệnh nhân COVID-19. Ảnh: TT
Bệnh viện Dã chiến 1.700 giường Đà Nẵng đón gần 100 bệnh nhân COVID-19. Ảnh: TT
Bệnh viện Dã chiến 1.700 giường Đà Nẵng đón gần 100 bệnh nhân COVID-19. Ảnh: TT
Lên top